فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

خدمات پس از فروش

خدمات قبل و بعد از فروش

براي سفارش پلكان؛ مشخصات محل نصب و مشخصــات پلكان كه در مرحله شرايط فروش ذكر شده؛ ضروري مي باشد

در صورتيكه سفارش دهنـــده مشكلاتـــي براي اعـــلام مشخصـات  فوق داشته و يا ترديد در انتخاب نوع پلكان هماهنگ با دكوراسيونو محل نصب داشتــــه باشد پــس از تمـــاس تلفنــــي با شــــركتمي تواند درخواست مشاوره در محل را بنمايد

متخصصين شركت بر اساس درخواســـــت مشتري به محل رفتـــه؛ كارهــــــاي اندازه گيــــري؛ تهيه نقشه و مشخصــــات پلكــــان را با مشــــورت ســـــفارش دهنده انجام داده و اقـــــدام به عقد قرارداردمي نمايد

در صورت عدم توافــــق براي عقـــد قرارداد؛ هزينــه هاي رفت و آمدو همچنين كارمز كارشناس به عهده درخواســـت كننده مـــي باشد

بعد از پايان نصــــب و اجراي پروژه، هرگاه و بـــــه هر علـــت ، پلكـان نصب شده از طريق اين شركت دچار آسيب يا مشــــكل شود، پـس از تمـــــاس و اطـــلاع بر اساس درخواست مشتري،در اســـرع وقت متخصصين اين شركت در محل حاضر شــــده، براي ترميـم مشكلات يا آسيب هاي وارده اقدام خواهند كرد

در صورتيـــكه آسيـــب يــا صدمـــات، منطبق با شرايط گارانتي باشد تعويـــض و مرمـــت هيچ گونه هزينــــه اي براي شما نخواهد داشت، درغير اين صورت هزينه هاي انجـــــــام شده به عهـــــده مشتــــري خواهد بود