فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

فروش

شرايط فروش

براي سفارش پله بايد مشخصات زير توسط خريدار اعلام گردد

مشخصات محل نصب پله شامل

ارتفاع دقيق کف طبقه پايين تا کف تمام شده طبقه بالا

نقشه وروودي به طبقه بالا-محل نصب پله به طبقه بالا

مشخصات پلکان مورد نظر

نوع پلکان-نام پله از منوي معرفي محصولات بخش پله

قطر خارجي پله-براي پلکان هاي با دو چرخش قطر داخلي هم بايد ذکر گردد

رنگ مورد نظر

قيمت پيشنهادي ما بر مبني تحول و بارگيري شده در وسيله نقليه ، تا درب کارخانه مي باشد

هزينه هاي حمل و نصب به عهده خريدار مي باشد

مدت تحويل يک سفارش دو هفته خواهد بود