فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

گارانتی

توليدات شركت رزين چوب راش به علت كنترل دقيــــق كيفيت هـا از مرحله طراحي تا ساخت نهايي محصولات بدون عيب و نقــص وبا دوام مي باشند

پله هاي ساخت اين شركت مي توانند عمتري طولاني بيــــش از يك نسل داشته باشند

اين محصول حداقـل براي 10 ســــال در مقابــــل آفات، حشــــرات وموجودات چوبخوار، حملــه قارچ ها، پوســيدگي و شـــكست كـــف

پله تضمين مي گردد

در صورت بروز هر يك از اشكالات نامبرده شركت متعهد بــه تعويض آن قطعه يا كل پله بدون دريافت هيچ گونه هزينه اي مي باشـد