فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

هیات مدیره

گروه مديريت؛بازرگاني؛هنري و طراحي رزين چوب راش

يوسف خواجه: دانشگاه علم و صنعت-مهندسي راه و ساختمان-سال 1349-كارشناس و مديرعامل

آرش خواجه: دانشكده فني دانشگاه تهران؛ مهندس مكانيك-سال 1384- كارشناس ارشد عضو هيئت مديره

آزاده خواجه: دانشگاه علم و صنعت مديريت اجرائي- سال 1387-كارشناس ارشد عضو هيئت مديره

هومن صالحي:دانشكده جامعه شناسي-دانشگاه ملي تهران-مديريت بازرگاني

شاهين چرمي- دانشكده هنر و طراحي -كيل آلمان-مشاور هنري

پاتريسيا بلف:چرمي-دانشكده هنري لينز-اتريش-طراحي صنعني