فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

پله های پیش ساخته

پله هاي پيش ساخته چوبي

 به جرآت و اطمينان  مي گوييــم كه توليد اين محصـــول درمنطقه خاورميانه در انحصار شركت رزين چــوب مي باشد اين پله هاي با فناوري خاص مخصوص شركت رزين چوب راش توليد شده است به طوري كه ما بيـــــش از 10 سال گارانتي ارائه مي دهيم و از سالم بودن محصـــــــول خود اطمينان داريم

اين محصولات تا 1000 كيلـــــوگرم وزن را تحـــمل مي كنند  و نسبت به حشرات چوبخــــــوار مقاومت آنها بسيار است  و نكته ديگر اينكـــه تمامي اين محصـول بهصـــورت يك پارچه توليد مي گردد به طوريكه در هنگام تحويــــــل بايد آنرا يك پارچه حمل شود. زيرا اين محصول به صـــــورت جدا از هم ساختـــــه نمــــي شود كه بتــــوان در محل مــــورد نظر آنرامونتاژ نمود